Print Friendly and PDF


VPA ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဆန္ဒအလျှောက် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း သဘောတူညီချက် (VPAs) သည် တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တားဆီးကိုင်တွယ်ရန် EU ၏ သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းလျာထားချက်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

VPA တစ်ခုစီတိုင်းသည် EU နှင့် EU ပြင်ပ သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထား သည့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်ပါဝင်သူများသည် မိမိ တို့ သဘောဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးမှလက်မှတ် ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက် သည်နှင့် သဘောတူညီချက်သည်ဥပဒေအရချည်နှောင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

VPA သည် EU သို့ တင်သွင်းလာသည့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်ဖြစ်မှုအပေါ် သေချာစေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါရလဒ်ကိုရရှိရန် မိတ်ဖက်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏မည်သည့် အမျိုးသားအဆင့် ဥပဒေဘောင်ကို VPA၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်အသုံးပြုမည်ဆိုသည်ကို ပထမဦးစွာ ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှုနှင့် FLEGT လိုင်စင်အသုံးပြုထားသည့် တရားဝင်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည့်စနစ်တစ်ခုရှိရန် လိုအပ် ပြီး ထိုစနစ်ကို VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများတွင် ဖော်ပြထားရမည်။ ကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ထိုကဲ့သို့ရရှိရန်ရှိရင်းစွဲစနစ်များအပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားတတ်ကြသည်။

ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိသည်ကိုသေချာစေရန် VPA၏ သစ်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့် စနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးရမည်။

EU သစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော စည်းကမ်းချက်များအရ FLEGT လိုင်စင်ရ ထုတ်ကုန်များသည် အလို အလျောက် EU စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ FLEGT လိုင်စင်များမရှိသော သစ်ထွက်ပစ္စည်းများ အတွက် တရားဝင်ကြောင်း ပြသရန် တင်သွင်းသူသည် ထိုက်တန်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုပြုလုပ်ရမည်။

ယခု ဤစာကို ရေးသားချိန်အထိ မိတ်ဖက် ၆ နိုင်ငံသည် EU နှင့် VPAs များ လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းနိုင်ငံများမှာ ကင်မရွန်း၊ ဗဟို အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂါနာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လိုင်ဘေးရီးယားနှင့် ကွန်ဂို သမ္မတနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းနိုင်ငံများသည် VPAs များတွင် သဘောတူညီ ထားသည့် စနစ်များဖြစ်ပေါ်လာရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

EU နှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသော အခြား ၉ နိုင်ငံမှာ အိုင်ဗရီကိုစ့်၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂါဘွန်း၊ ဂူယာနာ၊ ဟွန်းဒူးရပ်၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားသော အာဖရိက၊ အာရှနှင့် ဗဟို နှင့် တောင် အမေရိကမှနိုင်ငံ ၁၁ နိုင်ငံတို့ကလည်း VPAs အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။

VPA မှာ ဘာထူးခြားမှုရှိသလဲ။

VPA သည် သာမန် နှစ်ဖက်သဘောတူကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်များထက် အချက်ပေါင်းများစွာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။

ပထမဦးစွာ EU နှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရတို့သည် VPA အတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးနေစဉ်တွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးတည် သည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် သဘောတူညီချက်ပါအချက်အလက်ကို မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် ဤအချက်က နိုင်ငံတော်အဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများသည် နိုင်ငံအတွင်းပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေအရ တရားဝင်သစ်ကို မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည် ဟုဆိုလိုပါသည်။

ဒုတိယအနေဖြင့် အခြားသော ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်အများစုနှင့် မတူသည့်အချက်မှာ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးသူများသည် တူညီသော ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည့် တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေး တိုးတက်လာစေရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။

တတိယအနေဖြင့် VPA သည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စာသားတွင် ဥပဒေနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်ဆွဲထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများဆိုသည်မှာ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက VPA သည် ယုံကြည်ရသည်ဆိုသောအချက်ကိုသေချာစေရန် လိုအပ် သကဲ့သို့ဖော်ထုတ်ထားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ VPA သည် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်ပါဝင်နိုင်ခြင်းတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန် အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။

ဤသို့ VPA ၏ ကုန်သွယ်ရေး မြှင့်တင်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်သူအားလုံးကို ပါ၀င်စေသည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် လူမှုဘဝ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးဦးတည်ချက်များကို အောင်မြင်စေနိုင်ပါသည်။